Kurumumuzda, ailelerimize yönelik olarak hazırlanan eğitim programı doğrultusunda, haftada bir tekrarlanan oturumlarla Aile Eğitimi Seminerleri düzenlenmektedir. Alanında uzman Pedagog ve Psikologlarımız tarafından verilen seminerlerde;

Çocuk yetiştirme tutumları,

Ailelerin geçirdiği süreçler,

Gelişim dönemleri,

Yetersizlik türleri ve özellikleri,

Davranış değiştirme,

Aile içi iletişim,

Kardeş ilişkileri,

Beceri öğretimi,

Yetersizliği olan bireylerin ve ailelerinin hakları

konularında işlevsel bilgiler verilmekte, aileler kendilerini ve çocuklarının özelliklerini daha iyi tanımaktadır.

Oturumlarda verilen bilgilerin aileler tarafından içselleştirilmesi, günlük yaşamlarında kullanabilmeleri sağlanarak, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerinde, öğretmen- danışman- aile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Yapılan Aile Eğitimi Seminerlerimizin sonucunda ailelerimize kurumumuz tarafından hazırlanan” Aile Eğitimi Seminer Katılım Belgesi ” verilmektedir.