Özel Eğitim alanında görev yapan öğretmen ve eğitimcilerin gereksinim duydukları alanlarda, akademisyen ve uzmanlar tarafından akademik bilgilendirme seminerleri yapılmaktadır.

Otizmli Bireylerde Cinsel Eğitim ve Tacizden Korunma

Otizmli ve İletişim Yetersizliği Olan Çocuklar İçin STİP: Sembol Temelli İletişim Programı

Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

Disleksili Çocuklara Okuma Yazma Öğretimi

Üniversite Onaylı Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi

ÖGTE: Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri Eğitimi

Dil ve Konuşma Bozuklukları

PECS (Picture Exchange Communication System) Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi Eğitimi

Çalışmaları hakkında bilgi verilmekte, interaktif yöntemlerle yapılan sunumlarla, katılımcıların soruları yanıtlanmaktadır. Seminerler sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verilmektedir.