FİZYOTERAPİ NEDİR?

Fizyoterapi diğer adıyla fizik tedavi; yaralanma, hastalık, travma ya da diğer nedenlerle, doğuştan veya sonradan oluşan, kalıcı veya geçici, kas iskelet sistemi, sinir sistemi, fonksiyonel yetersizliklerin belirlendikten itibaren çeşitli yaklaşım ve yöntemlerle bireylerin fonksiyon ve durumlarına göre maksimum bağımsızlığın kazandırılmasıdır. Fizik tedavi, bu konunun eğitimini almış uzman fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Kurumumuzda bedensel yetersizliği olan bireyler için destek eğitim programı dahilinde eğitim verilmektedir.

Fizyoterapi Uygulamaları Nasıl Yapılır?

Fizyoterapi uygulamaları ile bireylerin günlük hayatında kuvvet, hareket ve genel halini koruyarak maksimum seviyede herhangi bir kısıtlanma olmadan gündelik hayatına devam etmesine yardımcı olunmaktadır.

Fizyoterapi ünitemizde bedensel yetersizliği olup, özel gereksinime sahip olan çocuklarımıza ve yetişkin hastalarımıza  fizyoterapi hizmeti verilmektedir. Doğumsal kaynaklı veya kişinin yaşamının bir kısmında herhangi bir nedene bağlı olarak ortaya çıkan, bireyin yaşantısını önemli ölçüde kısıtlayan ve sosyal yaşantıdan uzaklaştıran nitelikteki yetersizlik durumlarının rehabilite edilmesine yönelik uygun tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
Amaç bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması ve hayatlarına doğru dokunuşlarla rehber olabilmektir. Bu amaçla çıkılan yolda multidisipliner çalışma prensibi benimsenmekte, ekip çalışmasının önemi bilinmekte olup Terapist-Aile –Hasta işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

Fizik Tedavi Hangi Durumlarda Kullanılır?

* Serebral palsi
* Hemipleji (İnme)
* Multıple Sclerosis (MS)
* Edinsel Patolojiler (Kafa travmaları, kanser)
* Riskli Bebek
* Genetik ve Metabolik Hastalıklar
* Muskuler Distrofi
* Anormal Gelişime Neden olan Genetik Rahatsızlıklar
* Brakiyal Pleksus
* Travmatik SSS yaralanmaları
* Down Sendromu
* Konjenital Tortikollis
* Rett Sendromu
* Williams Sendromu
* Skolyoz
* Marfan Sendromu
* Zihinsel Gelişim Problemleri
* WEST Sendromu
* Hidrosefali
* Guillain Barre Sendromu
* Mikrosefali
* Angelman Sendromu
* Epilepsi
* Otizm
* Konjenital Extremite Defektleri
* Progeria
* Osteogenesis İmperfecta
* Juvenil Romatoit artrit

Pediatrik Rehabilitasyon Nedir?

Pediatrik rehabilitasyon; doğum sırasında veya sonradan ortaya çıkan sorunların tedavisinde uygulanan  fizyoterapi tekniklerinin tümüne verilen isimdir.

Pediatrik rehabilitasyon; çocuklar için kapsamlı multidisipliner çalışma prensibine sahip, yetersiz kaldıkları özbakım, hareketlilik, iletişim, biliş ve sosyalleşme, işlevsel bağımsızlığa erişme gibi fiziksel veya sosyal durumlarında yaşanan sorunların en aza indirgenmesine hizmet eden rehabilitasyon programıdır. Pediatrik rehabilitasyon yaklaşımlarında amaç çocuğun ve ailenin yaşam kalitesini artırmak uygun eğitim ve yönlendirmeler ile aileyi bilinçlendirmek sonrasında ise verilen uygun rehabilitasyon programı doğrultusunda çocuğun hayatına uyarlamaktır.

Çocuklar uygulanan fizyoterapilerde bazen sıkılabilir. Bu nedenle çocuklar için daha eğlenceli hale getirebilir, oyunlar oynatılabilir ve süreçte keyif almaları sağlanmalıdır.

Whatsapp İletişim Hattı