Öğrencilerimiz kurumumuzda eğitim öğretime başlarken, her biri için BEP (Bireyselleştirilmiş ) hazırlanmakta ve çalışmalarımız bu doğrultuda yürütülmektedir.

Kurumumuzda, düzenli aralıklarla BEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantıları yapılmaktadır. Toplantılara BEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu başkan ve üyeleri, toplantısı yapılacak öğrencinin öğretmenleri ve ailesi katılmaktadır.

BEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantılarında; öğrencilerin akademik performansları, öğrencinin genel müfredata veya gelişim aşamalarına göre nerede olduğu, güçlü yanları, gereksinim öncelikleri, eğitimsel gereksinimleri, öğrenme özellikleri, davranışları, uyumu psiko-sosyal durumu, iletişim becerileri anne-baba öğretmen görüşleri, izleme ve yeniden değerlendirme süreci içinde yapılan tüm çalışmalar paylaşılmaktadır. Öğrencinin ulaşabileceği en iyi durumu oluşturmak için yapılan görüşmeler kararlara bağlanmakta, çalışmalarımız bu doğrultuda sürdürülmektedir.

BEP Geliştirme Birimi toplantı sonuçları kararlara bağlanmakta, okullarındaki sınıf öğretmeni ile paylaşılmaktadır. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin akademik ve diğer alanlardaki gelişimlerine olumlu yönde katkılar sağlanmaktadır.