Diskleksi Nedir

Diskleksi Nedir?

Diskleksi nedir açıklamadan önce ilk olarak, belirli öğrenme güçlükleri ile disleksinin aynı şey olup olmadığı sorusuyla başlayalım. Bu iki kavram özünde aynı şeydir. Rapor, belirli bir öğrenme güçlüğü olarak verilir. Ancak okuryazarlık alanında ve daha genel olarak okuryazarlık alanında tanınması nedeniyle disleksi olarak da adlandırılır. Disleksi, öncelikle okuma, yazma ve

Devamını Oku

Hidroterapi Nedir?

Hidroterapi , hastalıkların veya fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun fiziksel özelliğinin kullanılarak yapılmasıdır. Son yıllarda Türkiye’de hidroterapi alanında büyük gelişmeler olmuştur ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Eklemleri üzerine yük bindiremeyen hastalar suyun kaldırma kuvveti sayesinde rahatlıkla eklemlerini kullanarak egzersizlerini daha ağrısız ve aktif şekilde yapabilmektedirler. Hemipleji, Serebral Palsi (CP), Multipl

Devamını Oku

Aile Eğitimi Seminerleri Hakkında

Kurumumuzda, ailelerimize yönelik olarak hazırlanan eğitim programı doğrultusunda, haftada bir tekrarlanan oturumlarla Aile Eğitimi Seminerleri düzenlenmektedir. Alanında uzman Pedagog ve Psikologlarımız tarafından verilen seminerlerde; Çocuk yetiştirme tutumları, Ailelerin geçirdiği süreçler, Gelişim dönemleri, Yetersizlik türleri ve özellikleri, Davranış değiştirme, Aile içi iletişim, Kardeş ilişkileri, Beceri öğretimi, Yetersizliği olan bireylerin ve ailelerinin

Devamını Oku

Okul Ziyaretleri Neden Yapılır?

Kurumumuzdan Destek Eğitimi alan öğrencilerimizin okullarına düzenli aralıklarla ziyarette bulunmaktayız. Öğrencilerimizin okullarındaki sınıf öğretmenleri ve Rehberlik Servisi ile görüşerek, öğrencinin kurumumuzdaki eğitim öğretimi hakkında bilgiler aktarmakta, Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından verilen raporları ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) dosya halinde teslim edilmektedir.  Okul yönetimlerinden gelen istekler doğrultusunda, okullardaki öğretmenlere Kaynaştırma ve

Devamını Oku

Akademik Bilgilendirme Seminerleri Nelerdir?

Özel Eğitim alanında görev yapan öğretmen ve eğitimcilerin gereksinim duydukları alanlarda, akademisyen ve uzmanlar tarafından akademik bilgilendirme seminerleri yapılmaktadır. Otizmli Bireylerde Cinsel Eğitim ve Tacizden Korunma Otizmli ve İletişim Yetersizliği Olan Çocuklar İçin STİP: Sembol Temelli İletişim Programı Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi Disleksili Çocuklara Okuma Yazma Öğretimi Üniversite Onaylı Çocuk

Devamını Oku

Mesleki Gelişim Seminerleri Nedir?

Kurumumuzda çalışan meslek elemanları tarafından belirlenen tarihte ayda bir mesleki gelişim seminerleri verilmekte bu seminerle öğretmenlerimizin daha verimli ve daha etkin bir eğitim vermeleri hedeflenmektedir. Her seminer sonrasında bilgi kitapçıkları verilerek eğitimin daha kalıcı ve etkili olması sağlanmaktadır.

Devamını Oku

Personel Toplantılarının Hedefi Nedir?

Haftada bir yapılan bu toplantılarımızda personelin alanında yetiştirilmesi ve nitelikli hale getirilmesi hedeflenir. Bunun yanında personelin sorunları dinlenir ve beklentileri ele alınarak çalışmadaki verimliliklerini arttırmak hedeflenir.

Devamını Oku

BEP Geliştirme Birimi Nedir?

Öğrencilerimiz kurumumuzda eğitim öğretime başlarken, her biri için BEP (Bireyselleştirilmiş ) hazırlanmakta ve çalışmalarımız bu doğrultuda yürütülmektedir. Kurumumuzda, düzenli aralıklarla BEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantıları yapılmaktadır. Toplantılara BEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu başkan ve üyeleri, toplantısı yapılacak öğrencinin öğretmenleri ve ailesi katılmaktadır. BEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantılarında; öğrencilerin

Devamını Oku

İşitme Yetersizliği

Kurumumuzda İşitme kaybı ve diğer nedenlerle konuşma problemi olan öğrencilerle alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeye yönelik söyleneni anlama, anlamsız-anlamlı sesler çıkarma, sözcük dağarcığını geliştirme, cümle kurma, artikülasyon çalışması gibi çalışmalar yapılmaktadır. İşitme engelli çocukların eğitiminde eğitimin verildiği ortamın gerekli şekilde düzenlenmesi çocuğun eğitimden ne derecede yarar sağlayacağını önemli

Devamını Oku

Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Kişinin zekâsının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi Disleksi (özel öğrenme güçlüğü) olarak tanımlanır. Öğrenme sorunu olan bir çocuğa Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı konabilmesinin ilk şartı, çocuğun zekâsının normal ya da normalin üstünde olmasıdır. Zekâ geriliği olan çocukların yaşadığı

Devamını Oku
Whatsapp İletişim Hattı