BİREYSEL SPOR DERSLERİ İLE NE HEDEFLİYORUZ?

Spor, yetersizliği olan öğrencilerin fiziksel ve motor becerilerinin gelişimine yardımcı olurken, aynı zamanda sosyal yaşama uyum sağlamalarına, kendilerini tanımalarına,  özgüven geliştirmelerine ve bağımsız biçimde yaşamalarına katkıda bulunur. Yetersizliği olan öğrencilerin toplumsal uyum alanlarında daha aktif ve katılımcı bir biçimde rol almalarını sağlar.

Spor eğitimi ile öğrenciler; sporla ilgili temel bilgi, becerileri edinir. Doğru duruş alışkanlığı ritim ve müzik eşliğinde düzenli hareketler yapma becerisi, işbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı, görev ve sorumluluk alma, dostça oynama ile ilgili tavır, tutum ve alışkanlıklar kazanır. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu, vücut sistemlerini güçlendirir ve geliştirir. Öğrenciler boş zamanlarını spor etkinlikleri ile değerlendirmeye istekli olur.

Spor eğitiminde temel amaç her çocuğun aynı düzeyde yetiştirilmesi değil, her bireyin kendi yeteneklerine göre gelişiminin sağlanmasıdır. İlgili programlarda yer alan çalışmalar öğrencilerin yaşlarına, gelişim özelliklerine ve gereksinimlerine göre belirlenmektedir. Spor çalışmaları; yüzme, tenis, masa tenisi, voleybol, basketbol, bisiklet, fitness, jimnastik olarak düzenlenmiştir.

Sporun Özel Egitimdeki Yeri ve Özel Gereksinimli Çocuklar için Önemi

Özel gereksinimli bireyler için yaşam kalitesini arttırmanın en önemli basamaklarından birisi de hareket eğitimi, egzersiz, oyun ve sportif etkinliklerdir. Bu amaçla yapılacak her türlü program, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini arttırarak onları hayata bağlayıp sosyalleşmelerine katkı sağlayacaktır.

Spor, engelli kişiye fiziksel aktivitelere katılım olanağının yanı sıra kişilik gelişimi ve özgüven duygusunu kazandırarak toplumsal yaşama uyum göstermesi yönünde büyük kolaylık sağlamaktadır. Spor ve fiziksel aktiviteler, rehabilite ve tedavi edici etkisi nedeniyle, engelli bireylerde fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim aracı olarak kullanılmaktadır.

Engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımı toplumun dikkatini engelli bireylere çekerek, olumsuz tutum ve davranışların değişmesinde önemli bir görevi yerine getirmektedir. Sportif etkinlikler yoluyla engelliler toplum içinde iş birliği, paylaşım ve kişiler arası ilişkilerin kurallarını öğrenirler. Yapılan aktiviteler engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltir ve sporcu kimliği ile kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir sosyal ortam yaratır. Tüm bu özellikleri kapsamına alan bir etkinlik olarak spor engellilere yaşam boyu önerilmektedir.

  • Engelli bireyin kendi kararlarını verme yeteneğini geliştirerek, bağımsızlık duygusunun artmasına yardımcı olur.
  • Engelli bireyin sahip olduğu sosyal çevreyi geliştirir ve iletişim becerilerinin artmasını sağlar.
  • Engelli bireyin kendi beceri ve yeteneklerine olan inancını artırarak, özgüven gelişimine yardımcı olur.
  • Engelli bireyin sahip olduğu özür nedeniyle yaşadığı psikolojik gerginlik ve bunun sonucu oluşan sosyal sorunları aşmasında önemli rol oynar.
  • Engelli bireyin kendini toplumdan soyutlamasını engeller ve hayata bağlanmasına yardımcı olur.
  • Sportif etkinlikler sonucunda Engelli birey rahatlar, iyi vakit geçirir ve eğlenir.
  • Sporun zihinsel ve fiziksel kapasitede sağladığı gelişme ile motor, denge, el-göz koordinasyonunda sağladığı iyileşme engellinin eğitiminde ve rehabilitasyonunda olumlu etkiler yapar.
  • Engelli bireyin aktivitelerde sergilediği performans kişilik gelişimine yardım ederken toplum tarafından engelli olmanın ötesinde sporcu olarak kabul görmesini sağlar.
  • Engelli bireyin entelektüel kapasitesi ve problem çözme yeteneği artar.
Whatsapp İletişim Hattı