Diskleksi Nedir

Diskleksi Nedir?

Diskleksi nedir açıklamadan önce ilk olarak, belirli öğrenme güçlükleri ile disleksinin aynı şey olup olmadığı sorusuyla başlayalım. Bu iki kavram özünde aynı şeydir. Rapor, belirli bir öğrenme güçlüğü olarak verilir. Ancak okuryazarlık alanında ve daha genel olarak okuryazarlık alanında tanınması nedeniyle disleksi olarak da adlandırılır. Disleksi, öncelikle okuma, yazma ve

Devamını Oku

Hidroterapi Nedir?

Hidroterapi , hastalıkların veya fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun fiziksel özelliğinin kullanılarak yapılmasıdır. Son yıllarda Türkiye’de hidroterapi alanında büyük gelişmeler olmuştur ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Eklemleri üzerine yük bindiremeyen hastalar suyun kaldırma kuvveti sayesinde rahatlıkla eklemlerini kullanarak egzersizlerini daha ağrısız ve aktif şekilde yapabilmektedirler. Hemipleji, Serebral Palsi (CP), Multipl

Devamını Oku

İşitme Yetersizliği

Kurumumuzda İşitme kaybı ve diğer nedenlerle konuşma problemi olan öğrencilerle alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeye yönelik söyleneni anlama, anlamsız-anlamlı sesler çıkarma, sözcük dağarcığını geliştirme, cümle kurma, artikülasyon çalışması gibi çalışmalar yapılmaktadır. İşitme engelli çocukların eğitiminde eğitimin verildiği ortamın gerekli şekilde düzenlenmesi çocuğun eğitimden ne derecede yarar sağlayacağını önemli

Devamını Oku

Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Kişinin zekâsının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi Disleksi (özel öğrenme güçlüğü) olarak tanımlanır. Öğrenme sorunu olan bir çocuğa Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı konabilmesinin ilk şartı, çocuğun zekâsının normal ya da normalin üstünde olmasıdır. Zekâ geriliği olan çocukların yaşadığı

Devamını Oku

Dil ve Konuşma Yetersizliği Destek Eğitim Programı

Dil ve konuşma bozukluklarının çeşitli nedenleri vardır.  Konuşmayı sağlayan kas ve kemik yapılarındaki değişiklikler, yarık damak, diş problemleri, beyin ya da sinirlerde meydana gelen problemler,  işitme kaybı, serebral palsi, parkinson, als gibi nörolojik bozukluklar, beyin hasarı ve mental retardasyon (zeka geriliği), otizm, asperger, down sendromu, apert sendromu, velokardiyofasiyal sendrom gibi genetik

Devamını Oku

Öğrencilerimizin Eğitim Öğretimlerinde Kullandığımız Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

1. Doğrudan Öğretim (Açık Anlatım) Yöntemi 2. Basamaklandırılmış Yöntem 3. İleri Zincirleme Yöntemi 4. Geriye Zincirleme Yöntemi 5. Tüm Beceri Yöntemi 6. Uygulamalı Davranış Analizi (ABA: Applied Behavior Analysis) 7. Ayrık Denemelerle Öğretim Yöntemi 8. Fırsat Öğretimi Yöntemi 9. Olumlu Davranış Desteği (İşlevsel Analiz) Yöntemi 10. Temel Tepki Öğretimi (TTÖ)Yöntemi

Devamını Oku

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk döneminin son yıllarda en sık görülen psikiyatrik bozukluklarındandır. DEHB sık görülen bir bozukluk olmasının yanı sıra, tedavi edildiğinde belirgin düzelme elde edilmesi; tedavi edilmediğinde ise yetişkinlik dönemine kadar pek çok psikiyatrik ve sosyal soruna yol açabilmesi nedeniyle önem taşımakta ve ilgi çekmektedir. Yakın

Devamını Oku

Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm Nedir)?

Otizm, aslında tek bir bozukluğa karşı gelmemektedir. Otizm başlığı altında benzeyen yanları en az benzemeyen yanları kadar çok olan bir grup bozukluk yer almaktadır. Bu nedenle otizm spektrum bozuklukları teriminin kullanıldığını görmekteyiz. Otizmin Tarihçesi: Otizm kavramı ilk ortaya çıkışından bu yana birçok değişim göstermiştir. Aslında otizm kavramı ilk olarak şizofreni

Devamını Oku

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir. Hafif düzeyde zihinsel

Devamını Oku
Whatsapp İletişim Hattı