Diskleksi nedir açıklamadan önce ilk olarak, belirli öğrenme güçlükleri ile disleksinin aynı şey olup olmadığı sorusuyla başlayalım. Bu iki kavram özünde aynı şeydir. Rapor, belirli bir öğrenme güçlüğü olarak verilir. Ancak okuryazarlık alanında ve daha genel olarak okuryazarlık alanında tanınması nedeniyle disleksi olarak da adlandırılır. Disleksi, öncelikle okuma, yazma ve matematik gibi sinir temelli becerilerde kendini gösteren gelişimsel bir öğrenme güçlüğüdür. Bir çocuğa disleksi teşhisi konabilmesi için normal veya üstün zekaya sahip olması ve duygusal veya fiziksel bir hastalığı olmaması gerekir.

Diskleksi nedir, nasıl teşhiş edilir?
Diskleksi nedir, nasıl teşhiş edilir?

Okul öncesi çocuklarda disleksi nasıl teşhis edilir?

Konuşma ve işitme güçlüğü: Örneğin araba yerine “abara” diyorsa, telaffuzda güçlük çekiyorsa, sözcükleri hecelemede ya da heceleri birleştirmede zorluk yaşıyorsa, konuşurken sesleri sözcüklere çeviremiyorsa…

Öğrenme zorlukları: Dislektik olan çocuklar fonoloji sürecinde (seslerin işlenmesi) ve görsel – sözel tepki hızında, temel öğrenme konularında zorluk yaşayabilirler. Kendi kelime haznelerini oluşturmada yavaşlık. Genellikle okul öncesi dönemdeki dislektik çocuklar, kısıtlı sayıda sözcük kullanır. Sesleri, harfleri, renkleri ve sayıları hatırlamakta yavaşlık. Dislektik çocuklar bildikleri nesnelerin bile adlarını hatırlamakta yavaştırlar. Kısa şiirleri ya da tekerlemeleri ezberlemede zorluk yaşarlar. En sevdiği videoların bile konusunu hatırlamakta zorluk çekerler.

Fiziksel zorluk çekip çekmediğine bakın: Kalem tutma, düğme ve fermuarlarla sorun yaşama ya da diş fırçalama gibi hassas motor becerilerin gelişiminde yavaşlık, sol ve sağı karıştırma, müziğin ritmiyle hareket etmede zorluk.

Diskleksi nedir, nasıl teşhiş edilir?
Diskleksi nedir, nasıl teşhiş edilir?

Okul çağı çocuklarında disleksi nasıl anlaşılır?

Harfleri ve sayıları ters yazma: Yazmayı öğrenirken çoğu ana sınıfı ya da birinci sınıf öğrencisi sayıları ve harfleri yanlış yazmaktadır. Bununla birlikte, bu daha büyük çocuklarda disleksi belirtisi olabilir ve harflerin ve sayıların yazılışı devam ederse, çocuğunuzun disleksi için test edilmesi gerekebilir.

Disleksi: Çocuklarda ve gençlerde görülen disleksi; önce yavaş okumayı ya da kendi yaş seviyesinin gerisinde okumayı yaşıtlarından anlamayı öğrenirler. Bu, disleksinin ana semptomudur.

Okuma soruları şunları içerir: Harfler ve sesler arasındaki bağlantıyı öğrenmeyi geciktirin: “at”, “et”, “kara” para gibi kısa kelimeleri karıştırmayın. Okuma, imla, imla hataları: simetrik harflerin karıştırılması (“d” yerine “b”); ters okuma, harfleri ters çevirme (“u” yerine “n”); harfleri değiştirme. Not alma ve sonra ne olacağını tahmin etme zorluğu.

İşitsel (işitme) ve yazım sorunları: Disleksinin temel nedeni, konuşma işleme, sözcükleri duyma veya görme, bunları farklı seslere ayırma ve her sesi sözcükleri oluşturmak üzere harflere dönüştürme ile ilgili bir sorundur. Bu, okumayı çocuklar için özellikle zorlaştırırken, genellikle çocuğun dinleme ve net ve doğru bir şekilde konuşma yeteneğini etkiler. Semptomlar şunları içerir: Hızlı talimatları anlayamama veya talimatların bölümlerini hatırlayamama. Duyulanları hatırlamakta zorluk.

Fikirleri kelimelere çevirmede zorluk: Çocuklar konuşmakta tereddüt edebilir veya bitmemiş cümleler bırakabilir.

Karışık heceler: İletmek istediğini ifade etmek için çarpık cümleler veya benzer kelimeler kullanın.

Çarpık konuşma: Çocuk söylemek istediği şey için yanlış kelime veya benzeri kelimeler kullanır. Kısa şiirleri yazma veya anlama zorluğu.

Fiziksel semptomları arayın: Disleksi, mekansal düzen ile ilgili sorunları içerir ve disleksi olan çocukların motor becerileri ile ilgili sorunları da vardır.

Motor beceri sorunlarının yaygın belirtileri şunlardır: Yazma veya kopyalama güçlüğü. El yazısı okunamıyor. Genellikle sol ve sağ; kafa karıştırıcı kavramlar.

Duyusal veya davranışsal belirtiler: Disleksik çocuklar, özellikle okuma ve yazmayı okuldaki yaşıtlarından daha kolay gördüklerinde problem yaşayabilirler. Sonuç olarak, bu çocuklar kendilerini daha az zeki ya da biraz başarısız hissederler.

Aileler, okuma ve konuşma aşamalarında çocuklarını dikkatle gözlemlemelidir. Her geç konuşma ve telaffuz sorunu disleksiyi göstermez ancak erken teşhis için önemlidir. Kabullenmesi zor olsa da öncelikle çocuğunuzun sıkıntısıyla yüzleşmeli çok geç kalınmadan ve çocuğa zarar verilmeden fark edilir edilmez bize ulaşın

Diğer öğrenme güçlüğü çeşitleri ve tanısı için Öğrenme Güçlüğü sayfamızı inceleyebilirsiniz.