Kurumumuzda çalışan meslek elemanları tarafından belirlenen tarihte ayda bir mesleki gelişim seminerleri verilmekte bu seminerle öğretmenlerimizin daha verimli ve daha etkin bir eğitim vermeleri hedeflenmektedir. Her seminer sonrasında bilgi kitapçıkları verilerek eğitimin daha kalıcı ve etkili olması sağlanmaktadır.