1. Doğrudan Öğretim (Açık Anlatım) Yöntemi
2. Basamaklandırılmış Yöntem
3. İleri Zincirleme Yöntemi
4. Geriye Zincirleme Yöntemi
5. Tüm Beceri Yöntemi
6. Uygulamalı Davranış Analizi (ABA: Applied Behavior Analysis)
7. Ayrık Denemelerle Öğretim Yöntemi
8. Fırsat Öğretimi Yöntemi
9. Olumlu Davranış Desteği (İşlevsel Analiz) Yöntemi
10. Temel Tepki Öğretimi (TTÖ)Yöntemi
11. Yanlışsız Öğretim Yöntemi
12. Akran Destekli Öğretim Yöntemi
13. Video Kaydı ile Model Olma Yöntemi
14. Replik Silikleştirmeyle Öğretim Yöntemi
15. İlişki Temelli Yöntemler
16. Rol Oynama Yöntemi
17. Drama Yöntemi
18. Bilgisayar Destekli Öğretim
19. Çoklu Duyuya Dayalı Öğretim Yöntemi
20. Bilişsel Süreç Yaklaşımı
21. Etkinlik Çizelgeleri
22. Sosyal Öyküler
23. TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) Otizm ve Benzer İletişim Güçlüğü Olan Çocukların Eğitimi) Yöntemidir.