OYUN TERAPİSİ NEDİR?

Büyükler için danışmanlık neyse çocuklar için de oyun terapisi odur. Yetişkinlerin sorunları olduğunda, bunu güvenilir bir arkadaş ya da terapistle paylaşmaları onlara yardımcı olur. Çocukların kendilerini kelimelerle ifade etme yetenekleri yetişkinlerinki gibi değildir. Bu yüzden canlarını sıkan şeyi söze dökmeleri zordur. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını oyunla(onların en doğal ifade şekli) iletme şansı verir. Eğitimli bir Oyun Terapistiyle çocuklar kendilerini ve dünyalarını daha iyi anlamayı, problemlerini çözmek için çalışmayı ve hayatla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli beceriler geliştirmeyi öğrenirler.

Oyun terapisi ile terapist;

Çocuk ile terapotik ilişki kurabilir,

Çocuğun iç dünyasını anlayabilir,

Oyun üzerinden çocuğun kendisini ifade etmesine yardım edilebilir,

Çocuğun olayları anlaması, baş etme becerilerini geliştirmesi ve olumlu benlik algısının gelişimine yardımcı olabilir.

Oyun Terapisi İçin Uygun Yaş Aralığı Nedir?

Oyun terapisi için en uygun yaş aralığı 3-12’dir.

Oyun Terapisinin Özellikleri Nelerdir?

Oyun çocuğun konuşma dilidir. Terapistler bu dili ne kadar iyi konuşabilirler ise yani ne kadar başarılı oyun oynayabilirler ise tedavide o kadar başarılı olabilirler.

Oyun terapisti; Oyun terapisi eğitiminin tamamlamış olmasının yanı sıra, çocukla empati kurabilen, çocuğun verdiği gizil mesajı alabilen, hassas, duyarlı, içten veyaratıcı olmalıdır. Bu özelliklere sahip bir terapist çocuğa güven verebilir. Böylece çocuk kabul gördüğünü, kendisine değer verildiğini hissedebilir. Çocuk oyun tedavisinde kendi kendini tedavi etmeye çalışır. Oyun içinde tekrar tekrar oyun oynar. Bozar yeniden oynar böylece psişik enerjisini, sorunlarını çözümleyebilir.

Oyun Terapisi Hangi Durumlarda Kullanilir?

Kaygı bozuklukları; Çocukluk korkuları (yalnız kalma, karanlık, hayvan korkusu)

Depresyon,

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,

Uyku bozuklukları, kabuslar vb.

Beslenme problemleri,

Alt ıslatma, dışkı kaçırma,

Tırnak emme-parmak emme,

Kardeş kıskançlığı,

Öğrenme güçlüğü,

Davranış bozukluğu,

Kayıp, yas, travma,

Anne-baba ayrılığı, boşanma vb.

Aile içi şiddete maruz kalmış çocuklar, oyun terapisinden fayda sağlayabilirler.

Whatsapp İletişim Hattı